Bilimkurgusal Hikaye

Jan 18, 2019

Fotoğraf: Özlem Mengilibörü

İlk Rapor, 0001: Yakın galaksilerden birinde saptanan bu gezegen dünyaya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Dikitleri andıran tuhaf yüzey oluşumları nedeniyle gezegene Stalaga adı verildi. Güneşi daha küçük ve uzak olduğundan dünyadan daha soğuk olduğu tahmin ediliyor. Atmosferi dünyanınkinden çok daha yoğun ve solunması imkansız. Ama yüzeydeki bitki benzeri oluşumlar su bulunma ihtimaline işaret ediyor.

 

———-

Fotoğraf: Özlem Mengilibörü

Rapor 0017: G Bölgesi’nde kubbemsi yüzey oluşumları saptandı. Kubbe ile alt kısmın kesin çizgilerle ayrılmış olması bunların doğal oluşumlar değil, ‘inşa edilmiş’ barınaklar olabileceğini düşündürüyor. Üzerlerindeki mavimsi tona başka hiçbir bölgede rastlanmadığından boya gibi yapay bir madde olma ihtimali var. Tüm bunlar Stalaga’da zeki canlılar olabileceğini gösteriyor.

 

———-

Fotoğraf: Özlem Mengilibörü

Rapor 0032: T Bölgesi’nin yüksek kısımlarında göle benzer bir sıvı oluşumuna rastlandı. Yoğun kıvamlı sıvının derinliği tespit edilemedi. Kıyıya yakın sığ yerlerdeki siyahımsı lacivert renk kıyıdan uzaklaştıkça yerini turuncumsu parlak tonlara bırakıyor. Bu da derinleştikçe renginin değiştiği şeklinde yorumlanabilir. Yüzeydeki kabarcığa benzer oluşumlar, sıvı içeriğinde organik bileşenler olma ihtimaline işaret ediyor.

 

———-

Fotoğraf: Özlem Mengilibörü

Rapor 0059: Stalaga’da bitki benzeri oluşumlar bulundu! Keşif aracının imkanları dahilinde organik madde içerip içermedikleri anlaşılmaya çalışılıyor. Dal ve meyvelerden ibaretmiş gibi görünen oluşum sarmaşıklara benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yaprakların olmaması ve kızıl renk fotosentezin yokluğuna işaret ediyor. Stalaga’daki atmosferin dünyadakinden çok farklı olduğu unutulmamalı.

 

———-

 

Son Rapor:

Keşif aracından gelen son bilgiler güvenilir bulunmadığından;

Kaşif robotların iletimleri çelişkili ve tutarsız olduğundan;

Keşif aracını dünyaya geri getirme komutlarına ilgisiz yanıtlar alındığından;

Gezegenle ilgili hiçbir hipotezi kanıtlama veya geliştirme imkanı kalmadığından;

Stalaga Araştırması sonlandırılmıştır.

 

———-

 

Not: Stanislaw Lem’e, Solaris’e ve başka dünyaları kendi önyargılarıyla yorumlayan roman karakterlerine saygılarımla.

Fotoğraflar: Özlem Mengilibörü